logotyp
Login

Pro rodiče

Provozní doba

provoz MŠ  6.30-17.00 hod.
scházení dětí 6.30-8.00 hod., potom se škola zamyká
omlouvání dětí  do 7.30 hod.
vyzvedávání dětí po obědě 12.15-12.45 hod.
vyzvedávání po spaní 15.00-17.00 hod.
Povinné předškolní vzdělávání pro předškoláky je od 8.00 do 12.00 hod.


Organizace dne


6.30–8.30 hod.  spontánní činnosti dětí 
8.30–10.00 hod. ranní cvičení, svačina, řízené činnosti 
10.00–11.30 hod. pobyt venku - délka pobytu je přizpůsobena počasí 
11.30–14.30 hod. oběd, hygiena, odpočinek (ind. práce dětí s OŠD) 
14.30–17.00 hod. svačina, volné hry ve třídě nebo venku 
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Úplatu za vzdělávání zasílejte na číslo účtu 19-292260399/0800, variabilní číslo je číslo dítěte přidělené na začátku docházky do MŠ s platností do ukončení docházky do MŠ.

Školné pro školní rok 2023/2024 je 1145 Kč/měsíc.

Platba se provádí v daný měsíc do 15. dne v měsíci.

STRAVNÉ:

Stravné posílejte na číslo účtu 30015-292260399/0800, variabilní číslo je číslo dítěte přidělené na začátku docházky do MŠ s platností do ukončení docházky do MŠ.

Stravné pro školní rok 2023/2024 je 1200 Kč/měsíc.

Platba se provádí v daný měsíc do 15. dne v měsíci.

Úplata za vzdělávání 2023/2024

STANOVENÍ VÝŠE A PRAVIDEL ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ve školním roce 2023/2024

 

Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace

 

Na základě vyhlášky o předškolním vzdělávání stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. září 2023 takto:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 1 145 Kč Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.

Od úplaty jsou osvobozeny děti, které navštěvují MŠ v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. Měsíční výši úplaty tvoří 50 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

 

 

V Praze, 15. května 2023

 

 

 

Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS

ředitelka školy

Novinky

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14,
příspěvková organizace

e-mail: info@msrohacovky.cz
tel.: Call +420 731 003 179

Adresa školy:
Mateřská škola
U Roháčových kasáren 1215/14
100 00, Praha 10 Vršovice

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS.

Statutární zástupce:
Mgr. Kateřina Dydovičová

Zřizovatel:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, 100 000 Praha 10 – Strašnice

Právním subjektem – příspěvkovou organizací od 1.7.2001
IČO: 70924317
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Monika Bendová
monika.bendova@praha10.cz
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2021 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign