logotyp

Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitelky mateřské školy o svobodném přístupu k informacím, podle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název

Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace

 

Důvod a způsob založení

Mateřská škola byla zřízena dne 1.7.2001 usnesením Zastupitelstva m.č.. Praha 10 č. 22/8/2001 ze dne 21.6.2001 – jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je MČ Praha 10, Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10, IČ 00 063 941.

Hlavní činností školy je zajištění předškolní výchovy pro děti předškolního věku ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Škola dále zajišťuje školní stravování pro děti mateřské školy ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, která je jmenována a odvolávána v souladu s § 166 zákona č. 561/2004. Sb. školský zákon. Organizační struktura je popsána v Organizačním řádu.

 

Kontaktní spojení

Sídlo: U Roháčových kasáren 1215/14, 101 00 Praha 10 – Vršovice

E-mailova adresa: info@msrohacovky.cz

Webové stránky:   www.msrohacovky.cz

Telefonní číslo:         267 311 073

ID datové schránky:  kuxkxm7

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS.
Zástupce statutárního orgánu: Monika Mikulová

 

Bankovní spojení

Česká spořitelna, číslo účtu:

Hlavní účet                          292260399/0800

Účet FKSP                    107-292260399/0800

Účet FV                     50016-292260399/0800

 

IČO  70 924 317

IZO 107 504 251

Identifikátor právnické osoby  600 040 780

Novinky

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14,
příspěvková organizace


e-mail: info@msrohacovky.cz
tel.: Call +420 267 311 073


Adresa školy:

Mateřská škola
U Roháčových kasáren 1215/14
100 00, Praha 10 Vršovice

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS.

Statutární zástupce:
Monika Mikulová

Zřizovatel:
Městská část Praha 10, Vršovická 68/1429

Právním subjektem – příspěvkovou organizací od 1.7.2001

IČO: 70924317
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign